ေနရာ

ေနရာ

လိပ္စာ #၅၀၂၊ ၅ လႊာ၊ လျပည့္ဝန္း ပလာဇာ၊ အမွတ္၃၇၊ အလံျပဘုရားလမ္း၊ ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။(ခန္႕မွန္းေျခ မိနစ္ ၄၀ ခန္႕) (ခန္႕မွန္းေျခ မိနစ္ ၄၀ ခန္႕)

တယ်လီဖုန်းနံပါတ်:+95(0)1 9255 201 (ရုံး)
အီးမေးလိပ်စာ:info@tny-myanmar.com